Monday, June 17, 2013

“Inilah saya, anda siapa?”

بسم الله الرحمن الرحيم

Seorang  wartawan  bertanya  Imam  al-Syahid  tentang  dirinya  dan  meminta 
beliau memperkenalkan dirinya sendiri kepada orang ramai. Beliau berkata: 

“Saya adalah pengembara yang mencari kebenaran. Saya adalah manusia yang 
mencari erti sebenar kemanusiaan. Saya adalah seorang warganegara yang impikan 
sebuah  negara  yang  dihormati,  merdeka,  tenteram  dan  hidup  harmoni  di  bawah 
naungan Islam yang murni. 

Saya  hanyalah  ibarat  seorang  yang  memahami  rahsia  hidupnya.  Justeru  dia 
berseru:  Sembahyangku,  ibadatku,  hidupku  dan  matiku  hanya  untuk  Allah  tuhan 
sekalian  alam,  tiada  yang  mempersekutui-Nya.  Inilah  yang  diperintahkan  kepada 
saya dan saya salah seorang yang menyerahkan diri

Inilah saya, anda pula siapa?” 

Sumber: Majmuk Rasail

No comments:

Post a Comment