Sunday, November 13, 2011

Memerhati

Banyak yang memandang dengan mata tetapi sedikit yang memandang dengan hati.
Banyak yang mendengar dengan telinga tetapi sedikit yang mendengar dengan naluri.
Banyak yang bercakap dengan mulut tetapi sedikit yang bercakap penuh isi.
Begitulah realiti hidup pada hari ini.

'Maka tidakkah  mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar?Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang didalam dada.' 
[Surah al-Hajj, 22:46]

No comments:

Post a Comment